Hva betyr fripolise?

En fripolise er den oppsparte pensjonen som du har fra et tidligere arbeidsforhold, der din arbeidsgiver har hatt en privat tjenestepensjonsordning for sine ansatte.

I de tilfellene hvor du har sluttet i et arbeid med en slik pensjonsordning, vil din del av pensjonsordningen overføres til en fripolise med mindre du selv fortsetter å betale på forsikringen. Dersom du fortsetter å betale selv, blir avtalen isteden en individuell pensjonsavtale.

Det koster ingenting å ha en fripolise fordi arbeidsgiver allerede har betalt kostnadene.

Fripolisene øker i verdi fordi de mottar overskudd fra selskapet som håndterer fripolisen. Et slikt selskap er enten et livsforsikringsselskap eller et såkalt dedikert fripoliseselskap. Du får derfor en garantert avkastning på fripolisen din. Den garanterte avkastningen er renten som pensjonsleverandøren må tilføre hvert år for å sikre at du mottar den avtalte pensjonen.

Ofte vil du også kunne påvirke avkastningen ved å velge en fripolise med investeringsvalg.

Fripolisen følger pensjonsavtalen som lå i virksomheten du var ansatt i. Når en virksomhet har en slik pensjonsavtale, har alle medlemmene de samme forsikringene. De vanligste er alders-, ektefelle-, barne- og uførepensjon.

De fleste fripoliser utbetales som alderspensjon fra fylte 67 år. Vanligvis kan du starte utbetalingen fra fripolisen fra fylte 62 år. Fripoliser som starter utbetaling ved 77 år eller senere, kan som hovedregel ikke endres til å starte utbetaling tidlig. Du kan også ta ut alderspensjonen mens du mottar lønn.

Dersom du ønsker det, vil du vanligvis også kunne utsette utbetalingen fra fripolisen. Det kan variere hvor sent en utbetaling kan starte. Utbetaling fra noen fripoliser kan starte senest fra fylte 75 år

Hvis du starter utbetaling av alderspensjon tidligere enn avtalt, vil dette påvirke hva du får utbetalt.

Årsaken er at da vil pengene bli fordelt over flere år.

Hvis du blir ufør, kan uførepensjon og alderspensjon vanligvis ikke overstige 100 % av lønnen som du hadde på uføretidspunktet. Ved 67 år stanser uføreutbetalingen din.

Ikke sjelden har man flere fripoliser. Disse kan du vanligvis også slå sammen.

Dersom fripolisen din også inneholder etterlattepensjon som ektefelle/samboerpensjon eller barnepensjon, blir disse utbetalt ved dødsfall.

Ved død vil resterende alderspensjon vanligvis ikke bli utbetalt til dine etterlatte. Dersom den ikke blir utbetalt til dine etterlatte, vil pensjonen vanligvis bli fordelt på selskapets øvrige fripolise-kunder.

Det er ingen skatt på fripolisen fram til du tar ut pensjonen. Men når du først starter utbetalingene, vil disse skattlegges som pensjonsinntekt.

Vi bistår med alle juridiske spørsmål knyttet til dine pensjonsavtaler, forsikringer eller fripoliser.