Personskadeforbundet

Når ulykken er ute, og du eller en  i din familie blir utsatt for en personskade, kan du få bistand fra Personskadeforbundet.

Hvordan håndtere en ny og utfordrende hverdag? Hvilke rettigheter har dere fra det offentlige? Har vi rett til erstatning?

Personskadeforbundet er til for deg

Helt siden organisasjonen ble stiftet i 1984 av familier som hadde fått livet forandret på grunn av trafikkulykker, har Personskadeforbundet jobbet for de skadde og deres pårørende. Personskadeforbundet bistår i dag ikke kun de som har vært utsatt for trafikkulykker, men alle som har blitt påført personskader.

Personskadeforbundet har blant annet rådgivere innen rehabilitering, rettigheter i Nav og andre helse- og sosiale rettigheter.

I samarbeid med landets ledende advokater innen personskadeerstatning, bidrar også Personskadeforbundet med interessepolitisk arbeid.

Langseth Advokatfirma samarbeider med Personskadeforbundet

Personskadeforbundet samarbeider kun med spesialiserte advokater med lang erfaring innen personskadeerstatning.

Personskadeforbundet bistår med å henvise deg til rett advokat for din sak.

Langseth Advokatfirma har en av Norges største avdelinger innen personskadeerstatning, og kan bistå ved alle typer personskader. Vi gir kostnadsfri veiledning til Personskadeforbundets medlemmer.

Medlemsfordeler

I tillegg til den faglige kompetanse du får tilgang til gjennom Personskadeforbundets rådgivere og samarbeidende advokater, vil du som medlem i Personskadeforbundet bli tilknyttet et lokallag. Sosiale treff, kurs og erfaringsdeling er for mange viktig for å håndtere en ny hverdag. Du får også tilgang til medlemsblad med nyttig informasjon.