Skade på el-sparkesykkel

El-sparkesykler har blitt vanlige, og som med all ferdsel i trafikken er det risiko for at det kan oppstå personskader. Enten ved at man skader seg selv, eller andre som ferdes i trafikken. Hvilken erstatning kan man ha rett på? Og hvem har ansvaret?

Lovpålagt forsikring

Fra 1. januar 2023 ble el-sparkesykler og andre små elektriske kjøretøy klassifisert som motorvogn. Det betyr at du som eier av en el-sparkesykkel må forsikre el-sparkesykkelen med en lovpålagt ansvarsforsikring. Det betyr at også utleierne av el-sparkesykler, som for eksempel Voi og Tier, må tegne forsikring for sine sparkesykler.

De fleste forsikringsselskapene tilbyr nå ansvarsforsikring for el-sparkesykler. En ansvarsforsikring dekker skader på andre personer, kjøretøy eller på eiendom. Den dekker også skade på føreren av el-sparkesykkelen.

Kravet til forsikring gjelder alle små elektriske kjøretøy som kjører over 10 km/t. Det betyr at også ståhjulinger, ståbrett og elektrisk skateboard må ha forsikring.

Uten forsikring: Når du skader deg selv

Hvis du selv blir skadet mens du bruker en ikke forsikret el-sparkesykkel er mulighetene for erstatning begrenset. Men du kan være dekket av andre forsikringer. Det kan være en ulykkesforsikring eller en reiseforsikring. Mange har også dekninger i kollektive ordninger gjennom fagforening eller arbeidsgiver som kan komme til anvendelse.

Hvis du blir så hardt skadet at du ikke har mulighet til å jobbe kan den økonomiske konsekvensen bli stor. En uføreforsikring kan gi økonomisk sikkerhet, enten i tillegg til eller istedenfor andre forsikringer. Det er noe alle burde vurdere å ha.

Erstatningssummen – utbetalingen – vil være avhenger av hva som er avtalt med forsikringsselskapet (forsikringsavtalen). Det kan være greit å være oppmerksom på at forsikringsselskapene har anledning til å avkorte i erstatningen hvis du selv har skyld i at skaden oppstod.

Uten forsikring:  Når du skader andre

Hvis du skader en annen person eller ting, og du er skyld i ulykken, er det særlig viktig å ha forsikringen i orden. Om det ikke har en forsikring kan du bli personlig ansvarlig for å dekke hele tapet ulykken medfører. Et slikt ansvar kan beløpe seg til flere millioner kroner.

Det kan være nyttig å kjenne til at, selv om du ikke har egen el-sparkesykkel-forsikring, så kan du være dekket for et mulig ansvar under andre forsikringer.

Bil mot el-sparkesykkel

Blir du påkjørt av en bil mens du er på el-sparkesykkel, og føreren av bilen er skyld i ulykken, vil både skaden på deg (personskade), og skade på din el-sparkesykkel (tingskade) erstattes av bilens ansvarsforsikring.

Et erstatningsoppgjør etter skade på el-sparkesykkel kan bli både komplisert, langvarig og kostbart. Vi kan bistå deg, og i mange tilfeller vil forsikring dekke utgifter til advokat.

Artikkelforfatteren, advokat Einar I. Lohne, er partner i Advokatfirmaet Langseth. Lohne har møterett for Høyesterett, og har ført flere hundre erstatningssaker for skadelidte i domstoler over hele landet. Han holder jevnlig foredrag for advokater og skadelidte, og ga i 2020 ut boken Erstatningsoppgjør på Gyldendal forlag. Lohne er medlem i Advokatforeningens lovutvalg for erstatning.