Spesialisterklæring ved personskade

Har forsikringsselskapet informert om at de vil innhente en spesialisterklæring? Erklæringen kan være helt avgjørende for hvilket erstatningsoppgjør du får, og du bør derfor ta kontakt med en advokat som kan bistå deg med hvilken spesialist som skal velges.

Valget av spesialist kan være helt avgjørende

I løpet av erstatningssaken vil du ofte få opplyst fra forsikringsselskapet at de ønsker å innhente en spesialisterklæring. Dersom du ikke er bistått av en advokat, kan du risikere at forsikringsselskapet tar kontakt med en spesialist som nesten aldri konkluderer med at det foreligger årsakssammenheng.

Konkluderer erklæringen med at det ikke foreligger årsakssammenheng, vil det være mindre sannsynlig at du mottar et erstatningsoppgjør fra forsikringsselskapet. Da må du kanskje ta saken til domstolene for at det skal være en mulighet for å vinne frem.

Er du bistått av en advokat, vil advokaten og forsikringsselskapet samarbeide om å finne en spesialist som kan skrive erklæringen. Dette er en viktig del av advokatens arbeid med saken. En erfaren personskadeadvokat vil vite hvilke spesialister som ikke må velges, og også hvilken type spesialist som bør skrive erklæringen. Vil en psykiater, nevrolog eller ortoped ha best kompetanse med den type skader?

Advokaten vil også bistå med å gjøre en vurdering av erklæringen når den kommer. Det hender at spesialister gjør feil vurderinger, tar hensyn til feil faktum eller skriver om temaer som går ut over deres mandat. Da vil det være viktig å påpeke dette, og for eksempel kreve at det velges ny spesialist.

Hva gjør spesialisten?

Spesialisten vil for det første innkalle deg til en konsultasjon. På konsultasjonen tar dere en samtale og spesialisten undersøker deg dersom det er nødvendig. Det anbefales at du noterer ned noen momenter som du mener er viktig for saken. Ofte kan det være flere år siden hendelsen, og det er ikke lett å huske viktige detaljer.

Spesialisten har dessuten tilgang til alle dokumenter i saken – både om skadehendelsen og medisinske plager før og etter hendelsen.

Erklæringen skal blant annet vurdere hvilke skader du mest sannsynlig pådro deg etter hendelsen, om det er årsakssammenheng mellom hendelsen og dine plager i dag, hvilken varig medisinsk invaliditet skadefølgene tilsvarer, hvilke konsekvenser skaden har for din funksjon og hvilken behandling og bistand som må anses nødvendig for skaden.

Erklæringen sendes forsikringsselskapet, og du har rett til innsyn i erklæringen. Bistås du av en advokat, sendes ofte erklæringen direkte til din advokat i tillegg.

Når spesialisterklæringen foreligger, er som regel saken moden for avslutning.

Artikkelforfatteren, advokat Einar I. Lohne, er partner i Advokatfirmaet Langseth. Lohne har møterett for Høyesterett, og har ført flere hundre erstatningssaker for skadelidte i domstoler over hele landet. Han holder jevnlig foredrag for advokater og skadelidte, og ga i 2020 ut boken Erstatningsoppgjør på Gyldendal forlag. Lohne er medlem i Advokatforeningens lovutvalg for erstatning.