Ulykkesforsikring

Har du blitt utsatt for en ulykke – enten på arbeid eller i fritiden? Sjekk om du har ulykkesforsikring! Hvis du er påført en varig skade vil forsikringen gi deg en engangsutbetaling. I tillegg kan du få dekket behandlingsutgifter.

Ulykkesforsikring og varig medisinsk invalid

Hvilken utbetaling ulykkesforsikringen gir deg avhenger av graden av varig medisinsk invaliditet (VMI), samt hvor høy forsikringssum du har valgt. Kun skader som gir varig medisinsk invaliditet blir erstattet. For eksempel vil 100 % VMI gi full utbetaling av den avtalte forsikringssummen, mens en 20 % VMI gir deg 20 % av forsikringssummen.

Det gis erstatning fra og med første prosent – til forskjell fra mange andre typer forsikringer, som krever invaliditet på 15 % før forsikringsselskapet blir erstatningspliktig.

Etter å ha vært utsatt for en ulykke er det ikke uvanlig at man har hatt utgifter til lege, sykehus, tannlege, fysikalsk behandling, kiropraktor eller medisiner og utstyr. En ulykkesforsikring erstatter slike utgifter. Akkurat hvilke utgifter som dekkes kan variere noe fra forsikringsselskap til forsikringsselskap. De fleste selskaper dekker også utgifter til reise mellom behandlere og hjemmet. Vanligvis må du betale en egenandel for slike utgifter, mens forsikringsselskapet dekker resterende beløp.

Ved dødsfall

En ulykkesforsikring gir også normalt rett til erstatning ved dødsfall etter en ulykke.

Erstatningen beregnes enten etter en viss fastsatt prosent av forsikringssummen, eller så gis full forsikringssum som er avtalt særskilt for dødsfall. Erstatningen tilfaller primært ektefelle, subsidiært arvinger etter lov eller testament. Også andre etterlatte kan være berettiget.

Ulykkesforsikring og advokat

Mange som blir utsatt for en ulykke glemmer at de har en ulykkesforsikring – enten gjennom arbeidsgiver, fagforening eller privat. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat for å forhindre at du mister rettigheter.

Artikkelforfatteren, advokat Einar I. Lohne, er partner i Advokatfirmaet Langseth. Lohne har møterett for Høyesterett, og har ført flere hundre erstatningssaker for skadelidte i domstoler over hele landet. Han holder jevnlig foredrag for advokater og skadelidte, og ga i 2020 ut boken Erstatningsoppgjør på Gyldendal forlag. Lohne er medlem i Advokatforeningens lovutvalg for erstatning.