ANSETTELSE

Ansettelsesforhold er regulert gjennom arbeidsavtalen og arbeidsmiljølovens bestemmelser. Det er mange typer ansettelser, og her er det lett å trå feil. Er det en midlertidig ansettelse? Er ansettelsen et vikariat? Og hva med prøvetid?

Det er krav til selve arbeidsavtalen, og hva den bør regulere i forhold til rettigheter som lønn, arbeidstid og arbeidsoppgaver. Men mye kan endres i en bedrift etter hvert som tiden går, og ansettelsesforholdet utvikles. Hvilke rettigheter har den ansatte da? Og hvor langt går arbeidsgivers styringsrett?

Det er også viktig å være oppmerksom på særlige forhold tilknyttet øverste leders stilling, og de som har særlig selvstendige stillinger.