AVSKJED

Etter arbeidsmiljøloven § 15-14 kan man avskjediges ved grovt pliktbrudd eller vesentlig mislighold. Det betyr at arbeidsforholdet opphører umiddelbart, og man mister retten til å arbeide og å få lønn der og da.

Det er kun ved alvorlige forhold man kan reagere med avskjed. Det er meget inngripende for den ansatte, og krever et godt fundert grunnlag. Det må gjøres en konkret vurdering, og forholdet må anses som grovt pliktbrudd.

Det er mye rettspraksis om avskjedsbestemmelsen, og det er arbeidsgiver som må sannsynliggjøre at det er grunnlag for avskjed. Det kreves kvalifisert sannsynlighetsvekt.